Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila

Maraming Europeo ang naghanap ng mga ruta para makarating lang sa Asya.At ito dinang naging daan para magkainteres ang malalaking bansa sa Europa na sakupin angilang lugar o bansa sa Asya.Ang mga Krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel.

modyul 5 ang pagdating ng mga kastila-9

Sa paanong paraan nakaapekto ang mga pagbabago sa Timog at Kanlurang Asya? Paano hinubog ng nakalipas at kasalukuyang mga pangyayari sa Timog at Kanlurang Asya ang pag-unlad ng mga bansa ? Nang makamit ng India ang kalayaan mula sa Britanya noong 1947, nahati ito sa dalawang estado, ang kalakhang India at Pakistan. Sa ganitong pangyayari, napilitan ang mga manggagawang Hindu na mag-aral ng Ingles upang mapaunlad ang sariling kakayahan sa paghahanapbuhay. Naging simbolo si Mohandas Gnadhi ng pagkakaisa ng mga mamamayan sa India 16.Nagsisilbi itong daluyan ng kultura at pagpapalitang kultural ng mga bansa C. Paano nagiging imperyo ang isang maliit na pangkat lamang? Nakaranas ba ang mga bansa sa Asya ng paghahari ng imperyo bago ang ika-16 hanggang ika-19 nasiglo,atsapanahonng ika-16 hanggang ika-20 siglo? Ano ang naging karanasan ng mga Asyano sa panahon na sila ay pinaghaharian ng imperyo? Sa ikatlo at ikaapat na kolum ay iyong masasagot pagkatapos ng mga ibibigay na gawain sa modyul. Napakalayo ng Europa sa mga bansa sa Asya pero nakarating pa rin sila at nanakop pa ng mga teritoryo.Maaring lumaki ang kita sa mga usaping black market D. Ano ang naging kalagayan ng pamumuhay ng mga naghari sa imperyo? Ang imperyo ba ay katulad ng salitang imperyalismo at kolonyalismo? Ang pananakop na ito ay nagdulot ng maraming pagbabago sa buhay ng mga Asyano - mga mabuti at di mabuting pagbabago.Una, ang Hilagang ruta, na nagpapasimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara.Pangalawa, ang Gitnang Ruta, na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia at ang huli ay ang Timog Ruta na maglalayag mula sa India babagtasin ang Karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea.

Leave a Reply